Ffarwel

nionod-llai

Dyma fydd y post ola ar y blog yma. Bu farw Arfon ar ddydd Sul y Pasg. Fydd y rhandir byth yr un fath hebddo fo, ond mae bywyd yn cario mlaen: Mae’r nionod blannodd o cyn Dolig yn gwneud yn gret er bod nhw o dan goeden.

Advertisements

Gosod yr uwch wely cyntaf

Gosod yr uwch wely cyntaf

Delwedd

Ystyllod yn cyrraedd!

Ystyllod yn cyrraedd!

Ystyllod yr uwch-wlâu

Heddiw cawsom  bentwr o hen ystyllod sgaffald er mwyn i ni wneud ein uchel-wlâu  (raised beds) yn y rhandir. Mae darn uchaf ein rhandir yn dal yn wlyb ers y gaeaf ac felly mae’n rhaid i ni osod uchel-wlâu yno os ydym am dyfu llysiau mewn gwely sych. Mae’r ystyllod  a gawsom tua phum llathen o hyd ac wedi cael eu defnyddio ar gyfer  sgaffaldau, ond sydd bellach ddim yn cyflawni gofynion deddfau iechyd a diogelwch , ond sydd yn goed da perffaith ar gyfer ein dibenion ni. Bydd angen gosod yr ystyllod at ei gilydd wrth gwrs i wneud gwely o’r maint iawn i ni.  Ond nawr gallwn ddechrau ar y gwaith o’u gosod.

Delwedd

Y Berfa Newydd

y berfa

Berfa Newydd

Adeg y Nadolig cawsom anrheg i brynu whilber / berfa ar gyfer ein rhandir gan y teulu yn yr Almaen. Ond doedd fawr o bwynt i ni brynu’r ferfa tan nawr oherwydd y tywydd dros  y gaeaf. Ond ddoe oedd diwrnod cyntaf y gwanwyn felly dyma fynd allan i ddathlu drwy brynu’r ferfa yn siop y ffermwyr ym Mhenygroes. Mae hi yn whilber dda allan o ddur ac fel y gwelwch yn y llun yn edrych yn dda wrth ochr y blodau yn ein rhandir. Rydym ni hefyd wedi dechrau ar y gwaith o agor gwely newydd ar gyfer y tatws. Wrth gwrs i ni mae agor gwely yn golygu tynnu bob math o sbwriel a cherrig mawr allan o’r pridd. Gwaith araf,  gan geisio peidio â gwneud drwg i’r cefn. Gyda llaw mae y blwch glas yn y cefndir yn dod o’r traeth fel broc môr pan oeddem yn casglu gwymon.

Delwedd

Ffrâm wydr

Ffrâm wydr

Fe gofiwch i ni gael ffrâm wydr yn yr Almaen dros y Nadolig ond dim ond nawr cawsom yr hyder i’w osod yn y rhandir. Gobeithiwn fod y stormydd mawr drosodd ac y caiff y ffrâm newydd lonydd gan y gwynt! Cawsom ddiwrnod braf heddiw yn y rhandir i osod y ffrâm yn ei lle. Mae y tir yn dal yn ddigon gwlyb ar ochr uchaf ein rhandir felly doedd dim gobaith i wneud gwaith go iawn yno eto. Ond roedd yna gyfle i hau hadau cennin ac ysgewyll brwsel o dan orchudd yno. Mae’r pridd yn dal yn eithaf oer ond cawn weld gan obeithio’r gorau fod y tywydd gwlyb a gwyntog wedi dod i ben.